Darten

Moyenneberekening


 Vaststelling voor een moyenne voor het volgend seizoen.

Nagegaan wordt welk moyenne (min 5 partijen) een speler in de districtsronde heeft behaald.

 
A.            Resultaat na de eerste helft van de districtsronde
B.            Nadat de districtsronde geheel was gespeeld
C.            Als de speler bovendien aan de Regio ronde heeft deelgenomen:
               
Het moyenne berekend over de resultaten behaald in de districtsronde en de Regio ronde
Het hoogste moyenne als bij A,B of C omschreven, bepaald het moyenne met de daarbij behorende partijlengte die de speler bij de aanvang van het volgende seizoen wordt toegekend.
               
 Vaststelling van een moyenne voor aanvang van de 2e helft
 
Nagegaan wordt welke moyenne (min 5 partijen) een speler in de 1e helft van de districtsronde heeft behaald.
 
A.            Aanvangsmoyenne 1e helft
B.            Resultaat na de eerste helft van de districtsronde
C.            Direct na 5 partijen in de 2e helft
 
Het hoogste moyenne als bij A of B omschreven, bepaald het moyenne met de daarbij behorende partijlengte die de speler voor de aanvang van de 2e helft van de districtsronde wordt toegekend.
Bij 5 partijen het hoogste moyenne als bij A of C omschreven, bepaald het moyenne met de daarbij behorende partijlengte die de speler voor de rest van de partijen  wordt toegekend.
Message
Draggable

Lijn